Tuesday, April 6, 2010

HEROMAN 01 「BEGINNING」
-譯名: 變態好色男

-簡介: 偽娘+超人大戰外星人

-看了好一會才知道女主角是男的

-話說電中的是萌系PVC會怎樣?

-會超有看頭

-快把全家的PVC放上天台

No comments:

Post a Comment